ผู้เขียน หัวข้อ: รวมแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (อ่าน 12 ครั้ง)

kkthai20009

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 12018
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
- จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบนิติกร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบการร่างกฎหมาย
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบนิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เข้าดูเว็บที่นิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


 
 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ,โหลดแนวข้อสอบงานราชการนิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ